Required*

Souhlasím s použitím výše uvedených údajů pro potřeby Prague EPS Young Minds Section a jejími stanovami.