Prague EPS Young Minds

Projekt Young Minds

Young Minds je mezinárodním projektem pod záštitou Evropské fyzikální společnosti, jehož se účastní 18 zemí po celém světě. Podpora a rozvoj kreativní, odhodlané, inovativní a nadšené komunity mladých lidí se zájmem o fyziku - to je základní myšlenkou projektu EPS Young Minds.

Naše vize

Primárním cílem našich aktivit je nejen seznámení široké veřejnosti s aktuálním děním ve světě vědy a techniky, ale také prohloubení zájmu a rozvoj našich mladších kolegů. Chceme ukázat, že věda není studeným a komplikovaným oborem, ale že může být aktuální, zajímavá a zábavná.

O co nám jde »

Členství

Spojujeme mladé nadějné jedince s nadšením nejen pro fyziku. Pokládáme tak pevné základy rostoucí komunity s mladou, otevřenou myslí. Zaujala Tě myšlenka Young Minds? Chceš být jeho součástí, máš chuť zažít něco nového? Nebo máš nápad a chceš pomoci s jeho realizací? Pak Tě rádi uvítáme mezi námi.

Jak se stát členem »

Projekty

Série neformální seminářů s prezentacemi ve stylu "studenti studentům", v rámci kterých budou moci účastníci seznámit své mladé kolegy z různých vědeckých a technických oborů o své práci, výzkumu, nebo aktivitě, které se aktuálně věnují. Součástí těchto neformálních setkání je dostatečný prostor pro diskusi, která může posloužit také jako zpětná vazba přednášejícím a přinést pohled na danou problematiku z jiného úhlu.

Cílem tohoto projektu je nejen seznámení se s aktuálního výzkumem v širokém spektru vědecko-technických oborů a rozšíření přehledu studentů a mladých vědců nad rámec jejich každodenního studijního a profesního života, ale také možnost vyzkoušet a procvičit si prezentování před účastí na konferencích. Více »

Primárním cílem tohoto projektu je získání zpětné vazby od magisterských a doktorských studentů, postdoktorandů a absolventů vědecko-technických oborů, týkající se jejich vzdělání, vědecké činnosti, pracovních zkušeností, finančního ohodnocení, ale také množství volného času, kvality a spokojenosti v osobním životě.

Tento průzkum může také poskytnout zpětnou vazbu pro vedení vzdělávacích institucí, jednotlivých fakult či studentským spolkům a uniím. Průzkum bude proveden formou anonymního dotazníku. Více »

V současné době po internetu koluje nespočetné množství různých vědeckých polopravd, mýtů a konspiračních teorií o některých důležitých vědeckých událostech a jejich kritických důsledcích na celé lidstvo. Tyto informace jsou mezi obecnou veřejnost šířeny formou seriózně vystupujících článků, blogů a videí, ale také mediálně zkreslených zpráv opírajícími se o nepřesně či nesprávně interpretované fyzikální jevy.

Cílem tohoto projektu je osvětlit skutečnou povahu těchto událostí prostřednictvím promítání videí o konspiračních vědeckých teoriích s doprovodným komentářem objektivně vysvětlujícím nesprávně užití daných vědeckých faktů. Promítání předchází krátká prezentace obsahující úvod do dané problematiky. Více »

"Physics Masterclasses" a "Hands on CERN" nabízí jak studentům bakalářského studia tak středoškolským studentům možnost vyzkoušet si, jaké to je stát se na jeden den částicovým fyzikem. V rámci obou projektů si účastníci vyzkouší analýzu reálných dat získaných některým z experimentů na Velkém hadronovém urychlovači LHC v CERNu a mimo jiné se obohatí o poznatky o produkci a detekci částic v reálném světě.

Nejlepší účastníci projektu Hands on CERN získají možnost podívat se do samotného centra dění v CERNu. Tento projekt je financován katedrou fyziky FJFI ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem. Více »

Zahájení druhé fáze plánovaného provozu urychlovače LHC vzbudilo velkou pozornost médií i veřejnosti, což nabízí příležitost, jak rozšířit povědomí a zájem o současný výzkum v oblasti fyziky prostřednictvím semináře zaměřeného na objevení Higgsova bosonu – objev oceněný Nobelovou cenou. Programem tohoto semináře určeného pro širokou veřejnost jsou krátké přednášky týkající se úvodu do částicové fyziky, významu Higgsova bosonu a jeho teoretických i experimentálních důsledků.

Hlavním bodem je promítání dokumentárního filmu „Particle Fever“ zachycující cestu za objevem této „božské částice“ očima vědců, teoretiků i experimentátorů, od spuštění urychlovače LHC v roce 2008 až do jeho objevu o šest let později. Více »

Novinky